(SGGP). –UBND tỉnh Kiên Giang vừa đồng ý chủ trương thực hiện dự án bảo tồn vùng lõi rạn san hô và dự án phân vùng lõi thảm cỏ biển thuộc Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Tổng kinh phí thực hiện 2 dự án trên khoảng 8,6 tỷ đồng, do Công ty Tư vấn Xây dựng công trình thủy 1 thực hiện.

Theo đó, dự án phân vùng lõi rạn san hô sẽ thả 47 neo (manta) để phân vùng tại 5 điểm ở hòn Vông, hòn Gầm Gì và hòn Xưởng. Dự án phân vùng lõi thảm cỏ biển được đóng cọc bê tông cốt thép để bố trí đường ranh giới bên ngoài thảm cỏ biển. Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng hệ thống chống khai thác thủy sản ven bờ và bố trí 4 luồng tuyến cho tàu ra vào khu vực này. L.CHINH