8.823 tỷ đồng vôn vay để phá triển nông nghiệp, nông thôn

Gốc
Tại Quảng Nam, UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2010-2015) thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ41) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

8.823 tỷ đồng vôn vay để phá triển nông nghiệp, nông thôn - Ảnh 1

Thực hiện Nghị định 41 đã đóng quan trọng vào việc phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo đó, đến 30-6-2015, dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đạt 8.823 tỷ đồng, chiếm 30,32% tổng dư nợ, tăng 5,32% so với cuối năm 2014 và tăng gấp 2,32 lần mức dư nợ tại thời điểm ban hành NĐ41, với hơn 197.000 hộ nông dân và 538 doanh nghiệp, HTX còn dư nợ. Qua 5 năm thực hiện NĐ41 đã đóng quan trọng vào việc khơi thông nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

TẤN THÀNH

_________________________________________________________

Tin nóng

Tin mới