8,9 triệu USD hỗ trợ sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam

Hanoinet - Vừa qua, Chính phủ các nước Canada, Ireland và New Zealand đã công bố hỗ trợ 8,9 triệu USD cho các nỗ lực cải cách Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=27670