8 đơn vị khoa học công nghệ chuyển đổi theo Nghị định 115

Gốc
Tính đến thời điểm hiện nay đã có 4/10 đơn vị KH-CN thuộc Sở KH-CN TPHCM đã được UBND TP quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115 (chuyển từ công lập sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

Tin nóng

Tin mới