Những trò chơi này khiến bạn sẽ khiếp sợ khi tham gia.

Doom 3 F.E.A.R Resident Evil 2 Silent Hill 2 Fatal Frame 3 Left 4 Dead Alone in the dark 4 Clock tower 3 Việt Hải