Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

8 năm xây dựng xã hội học tập

Đã có nhiều kết quả quan trọng đạt được sau 8 năm Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020' được triển khai thực hiện.

HOA LÊ - ĐIỀN NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/giaoduc-infographic/8-nam-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-651531/