8 ngày xem xét 10 dự án luật

Gốc
Ngày 11/9, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phiên họp lần này sẽ tiến hành trong 8 ngày, kéo dài từ ngày 11/9- 20/9

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp lần này sẽ diễn ra từ ngày 11/9- 20/9, nhiều hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu do phát sinh thêm một số nội dung. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương cho ý kiến, chuẩn bị các nội dung để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp này; cần đảm bảo để các nội dung này không chuyển sang Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 10 bởi thời điểm đó sẽ rất gần với thời gian khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

8 ngày xem xét 10 dự án luật - Ảnh 1

Khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Quochoi.vn)

Cụ thể, tại Phiên họp thứ 14, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 Dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến gồm các Dự án: Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Cùng với đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 7 Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp lần thứ 4 gồm các Dự án: Luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt; Luật An ninh mạng; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; dự thảo Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hợp tác sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình; việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa; về đề xuất ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện “Thu hoạch sớm” Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng; về kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước và về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV…

Kim Thoa

Tin nóng

Tin mới