8 tháng, giải ngân được 4,9% dự toán vốn trái phiếu chính phủ

Gốc
Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2017, khối lượng trái phiếu chính phủ huy động trên thị trường đạt 144.093 tỷ đồng, tương đương 78,6% kế hoạch năm.

8 tháng, giải ngân được 4,9% dự toán vốn trái phiếu chính phủ - Ảnh 1

Đáng nói là trong khi hoạt động huy động vốn trái phiếu chính phủ diễn ra tích cực, thì hoạt động giải ngân nguồn vốn này tiếp tục chậm trễ, gây quan ngại về tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn này.

Cập nhật của Bộ Tài chính cho thấy 8 tháng qua, vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước mới giải ngân ước đạt 43,8% dự toán.

Trong đó, vốn trái phiếu chính phủ mới giao được 5.200/50.000 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán Quốc hội quyết định, vốn giải ngân đến nay chỉ đạt 2.460 tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán Quốc hội quyết định.

H.Hòe

Tin nóng

Tin mới