8 tháng, thu thuế Thu nhập cá nhân tăng 20,9%

Gốc
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, có 10/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu, trong đó nổi bật có thuế Thu nhập cá nhân với mức tăng 20,9%.

8 tháng, thu thuế Thu nhập cá nhân tăng 20,9% - Ảnh 1

DN làm thủ tục tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Thu nội địa tăng

Kết quả thu ngân sách tháng 8/2017 của ngành Thuế ước đạt 63.100 tỷ đồng, đạt 6,5% so với dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể: Thu từ dầu thô ước đạt 3.650 tỷ đồng, bằng 9,5% dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ, trên cơ sở sản lượng thanh toán ước đạt 1.130 nghìn tấn, giá dầu thanh toán trong tháng 8 ước đạt 50 USD/thùng, bằng 100% giá dự toán, cao hơn khoảng 4,2 USD/thùng so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt ước đạt 49.450 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 52.150 tỷ đồng, bằng 6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, lũy kế thu 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 623.294 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán, tăng 10,8% so cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các DN).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.970 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán, tăng 11,3% so cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 8 tháng ước đạt 53 USD/thùng, cao hơn 3 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 29% so với cùng kỳ. Sản lượng thanh toán 8 tháng ước đạt 8.960 nghìn tấn, bằng 73% so với dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng, toàn quốc có 85.407 DN thành lập mới, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm 2016.

Số DN khôi phục kinh doanh là 13.116 DN, giảm 6,27) so với cùng kỳ năm 2016.

Đến thời điểm ngày 31/8/2017, toàn quốc có 612.508 DN đang kinh doanh, tăng 5,1% so với 31/12/2016.

Thu nội địa ước đạt 593.324 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 525.475 tỷ đồng, bằng 60,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

10/17 khoản thu có tăng trưởng

Cũng theo Tổng cục Thuế, so với dự toán, có 9/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt trên 67% như thuế Thu nhập cá nhân ước đạt 68,6%; phí, lệ phí ước đạt 85,9%; xổ số ước đạt 83,3%; tiền sử dụng đất ước đạt 106,5%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 121,3%; tiền bán nhà gấp 2,45 lần; thuế sử dụng đất nông nghiệp ước đạt 99,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 72,9%; thu tại xã ước đạt 67,5%. Các khoản thu còn lại như khu vực DNNN, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh,... đều chưa đạt tiến độ.

So với cùng kỳ, có 10/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu như: Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,5%; khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng 13,5%; thuế Thu nhập cá nhân tăng 20,9%; thu tiền sử dụng đất tăng 30,2%; thu tiền cho thuê đất tăng 11,5%; phí, lệ phí gấp 2,65 lần;...

Số thu ngành Thuế nộp về ngân sách Trung ương 8 tháng ước đạt 275.700 tỷ đồng, bằng 56,7% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Tiến độ thu chậm hơn so với một số năm gần đây (năm 2016 đạt 58,1%, năm 2015 đạt 63,1%, năm 2014 đạt 70,9%), chậm hơn tiến độ thu ngân sách chung (ước đạt 64,4% dự toán) và chậm hơn tiến độ thu ngân sách địa phương (ước đạt 72% dự toán).

Hồng Vân

Tin nóng

Tin mới