80 triệu USD cải thiện hệ thống y tế Nam Trung Bộ

NDĐT – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay 10-11 thông báo sẽ cho Việt Nam vay 72 triệu USD thực hiện dự án nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nơi sinh sống của chín triệu người, bao gồm nửa triệu người dân tộc thiểu số.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134683&sub=127&top=39