Dịp này, CĐ tổng công ty đã khen thưởng 4 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc

(NLĐ)- Sáng 25-3, CĐ Tổng Công ty Liksin đã tổng kết phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2009. Hưởng ứng phong trào 2 giỏi, nhiều CĐ cơ sở đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng làm việc cũng như chăm sóc gia đình cho phụ nữ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe, tạo điều kiện cho các chị học tập nâng cao trình độ. Trong 5 năm, có 800 lượt chị đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi. .