Nước chủ nhà Canada dự kiến chi khoảng 800 triệu USD cho công tác an ninh cho các quan chức, vận động viên, các đoàn tham dự TVH mùa đông 2010. Số người tham gia công tác đảm bảo an ninh dự kiến khoảng 12.000 người.