Hanoinet - Điều tra về tình hình sức khỏe răng miệng toàn quốc mới nhất của Viện Răng Hàm Mặt cho thấy tình trạng sâu răng sữa trẻ em VN ở mức độ nghiêm trọng cả về tỉ lệ mắc và mức độ ở từng người.