86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017

Gốc
Bộ GDĐT vừa công bố danh sách 86 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân lần thứ 14 năm 2017 và tổ chức thăm dò dư luận.

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 1

Theo đó, thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10.3.2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Nhà nước tổ chức thăm dò dư luận (lấy ý kiến nhân dân) đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 12.9 đến hết ngày 26.9.

Ý kiến đóng góp của các tập thể, các nhân đề nghị gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ GDĐT.

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 2

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 3

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 4

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 5

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 6

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 7

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 8

86 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2017 - Ảnh 9

HUYÊN NGUYỄN

Tin nóng

Tin mới