86% số vụ ngừng việc do tiền lương

Gốc
(NLĐ) - Từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 178 vụ ngừng việc tập thể (NVTT), trong đó, có 126 vụ tại các doanh nghiệp (DN) có vốn nước ngoài (chiếm tỉ lệ 70,78%)

Tin nóng

Tin mới