Trong năm 2007, Sở KH-CN TPHCM đã chú trọng hơn gắn kết nghiên cứu với nhu cầu của thị trường, với tỷ lệ đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học là 53%, tỷ lệ đề tài ứng dụng sau nghiệm thu là 87%. Năm 2008, sở sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và phát triển tiềm lực KH-CN; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất – chất lượng; nâng cao hiệu quả thị trường KH-CN…