(HNM) - Chiều 27-5, UBND TP và LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp chỉ đạo đại hội công nhân viên chức (ĐH CNVC), hội nghị cán bộ công chức (HN CBCC), hội nghị người lao động (HN NLĐ) năm 2010. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự.

Năm 2010, số lượng và chất lượng ĐH CNVC, HN CBCC, HN NLĐ tiếp tục được tăng cao. Tính đến 30-4, toàn TP đã có 88,76% đơn vị tổ chức ĐH CNVC, HN CBCC, HN NLĐ. Đáng chú ý, HN NLĐ tại các công ty cổ phần, TNHH có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nơi sự phối hợp giữa chính quyền và công đoàn (CĐ) chưa thực chặt chẽ, kịp thời; công tác tuyên truyền còn rập khuôn, thiếu sáng tạo. Thời gian tới, UBND- LĐLĐ TP chỉ đạo chính quyền và CĐ các cấp tập trung 5 nội dung, trong đó nâng cao chất lượng và số lượng các đơn vị tổ chức ĐH, HN bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, nhằm đẩy mạnh thành lập CĐ cơ sở, nhất là tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.