8X dẫn đầu danh sách thu nhập cao của các nhà văn Trung Quốc

Hanoinet - Chàng trai 24 tuổi Quách Kính Minh hiện dẫn đầu danh sách thu nhập hằng năm của các nhà văn Trung Quốc với 11 triệu nhân dân tệ (1,48 triệu USD) tiền bản quyền tác phẩm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=27857