Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

8X ly hôn: Không có lợi, đừng đợi răng long!

Gốc

Hanoinet - Xu hướng gia đình hai trụ cột đang được xã hội ủng hộ. Trụ cột thứ hai được đặt lên vai người vợ, vốn chỉ được xem là người đóng vai trò ăn theo. Có thể thấy đó là biểu hiện rõ nhất cho định kiến xã hội đã được thay đổi nhằm duy trì một cuộc hôn nhân bền vững.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=64912