POT, SJS, SCI, SGD, MAS, AAM, SFN, PDN và ABT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

9 doanh nghiep chot danh sach tra co tuc - Anh 1

Sơ đồ giao dịch của cổ phiếu MAS - Nguồn: HNX.

POT, SJS, SCI, SGD, MAS, AAM, SFN, PDN và ABT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 8/3/2017, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2017.

* Ngày 20/2/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ddô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2017.

* Ngày 13/2/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (mã SCI-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/1/2017.

* Ngày 20/3/2017, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/2/2017.

* Ngày 22/2/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/2/2017.

* Ngày 16/3/2017, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2/2017.

* Ngày 3/3/2017, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi cổ tức lần hai bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/2/2017.

* Ngày 28/2/2017, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/2/2017.

* Ngày 24/2/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/2/2017.

Hà Anh