Tắm chung với nhau, chọn những địa điểm "yêu" khác lạ ngoài phòng ngủ... là những cách bạn giữ cho đời sống gối chăn đỡ nhàm chán.