9 sinh viên giẫm phải kim tiêm khi đi cắm trại

Gốc
Trong khi đi cắm trại trên khu đất của trường, 9 sinh viên đã đạp phải kim tiêm đã qua sử dụng. Cả 9 bạn hiện đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Tin nóng

Tin mới