9 tháng năm 2015, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành thanh, kiểm tra các vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông. Qua đó đã xử phạt vi phạm gần 100 nghìn trường hợp, nộp vào NSNN hàng trăm tỷ đồng…

9 thang Bo GTVT xu phat gan 100 nghin truong hop vi pham trong giao thong - Anh 1

9 tháng đầu năm gần 100 nghìn vi phạm đã bị xử phạt

Cụ thể 9 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ GTVT trực tiếp chủ trì triển khai 46 cuộc thanh, kiểm tra. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện và yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 3,2 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục xử lý thu hồi về NSNN số tiền trên 75 tỷ đồng; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Bộ GTVT đã tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 1.238 đơn thư (không có tồn đọng).

Đối với các đơn vị trực thuộc như Thanh tra cục Đường bộ, các cục quản lý chuyên ngành và 63 Sở GTVT trên toàn quốc đã thực hiện 100.705 cuộc thanh tra, kiểm tra; lập biên bản 104.938 vụ vi phạm, xử phạt 91.866 vụ với số tiền trên 303 tỷ đồng, tạm giữ 875 xe ô tô, đình chỉ hoạt động 570 bến và 317 phương tiện thủy nội địa.

Để nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra, Bộ GTVT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính cho gần 500 thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục ĐBVN, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và Thanh tra các Sở GTVT…

Đức Linh