- Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9 ước đạt 29.445 tỷ đồng; lũy kế thu đạt 288.335 tỷ đồng, bằng 74,0% dự toán. Tổng chi cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 40.051 tỷ đồng; lũy kế chi đạt 349.691 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2009, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đã đạt 74% dự toán, tạo nguồn vốn thực hiện các giải pháp chống suy giảm và bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt được kết quả trên, các đơn vị trong ngành tài chính đã áp dụng biện pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu. Cụ thể, đối với ngành Hải quan, tính đến hết tháng 9-2009, hầu hết các đơn vị trong ngành hải quan đã có số thu ngân sách đạt hơn 82% chỉ tiêu giao. Tổng số tiền truy thu, nộp NSNN từ kiểm tra sau thông quan do ngành hải quan thực hiện đạt khoảng 238,5 tỷ đồng. Được biết, cũng trong tháng 9/2009, riêng Cục Thuế Hà Nội, số thu đạt 51.809 tỷ đồng, bằng 82% dự toán pháp lệnh (tăng 0,8% so với cùng kỳ). Với những kết quả đạt được sẽ góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế đất nước, sớm khôi phục đà tăng trưởng.