(Vietstock) - Theo tin từ CTCP Bất động sản Viên Nam (HOSE: VNI), 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này lỗ trên 525 triệu đồng, riêng quý 3 lỗ đến hơn 695 triệu đồng, và không có doanh thu trong suốt quý này.

Cụ thể, quý 3/2009, hoạt động kinh doanh của VNI không mang lại doanh thu, ngoại trừ doanh thu về hoạt động tài chính đạt trên 25.64 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí lãi vay hơn 385.46 triệu và chi phí quản lý doanh nghiệp 344.87 triệu, VNI lỗ hơn 705.39 triệu đồng. Tuy nhiên nhờ vào khoản lợi nhuận khác hơn 10 triệu đồng, VNI giảm lỗ xuống còn hơn 695.26 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của VNI chỉ đạt 12.42 tỷ đồng, bằng với doanh thu cũa 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế đạt âm 511.39 triệu đồng. Tổng tài sản của VNI tính đến hết tháng 9 tăng xấp xỉ 17.3 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 151.83 tỷ đồng. Trong đó, giá trị gia tăng chủ yếu ở khoản hàng tồn kho doanh nghiệp, với mức tăng từ 123.75 tỷ đồng lên 133.15 tỷ đồng. * VNI: Báo cáo tài chính chi tiết quý III năm 2009