Trong 9 tháng qua, trên địa bàn Hà Nội xảy 156 vụ cháy, làm 7 người chết, 21 người bị thương, trị giá tài sản thiệt hại lên đến gần 67 tỷ đồng. So với cùng thời điểm năm 2007, số nạn nhân thiệt mạng nhiều hơn 2 người, số bị thương tăng 6 người, đặc biệt thiệt hại về tài sản tăng gần 53 tỷ đồng.