Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

9 tháng, REE lãi hợp nhất đạt 319 tỷ đồng

Gốc

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HSX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, riêng quý 3/2011, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt được 440,15 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 135,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 173 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 173,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được 147 tỷ đồng, EPS đạt 668 đồng.

Đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2011 đạt 83,2 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ (35,5 tỷ đồng); lũy kế doanh thu tài chính 9 tháng đạt 209,1 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2010 (89,8 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2011, tổng doanh thu thuần hợp nhất của REE đạt được 1.294,86 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt được 388,56 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 319 tỷ đồng, EPS đạt 1.585 đồng.

Năm 2011, REE đặt mục tiêu với doanh thu 1.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng; cổ tức 16%. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20111104044725535p0c7/9-thang-ree-lai-hop-nhat-dat-319-ty-dong.htm