SCG báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 và 9 tháng năm 2016, cho thấy mức độ tăng trưởng lợi nhuận từ ngành hóa dầu nhờ vào xu hướng tăng chu kỳ của toàn ngành.

Riêng tại thị trường Việt Nam, SCG sở hữu khối tài sản trị giá 19.559 tỷ đồng (902 triệu USD), tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động bán hàng trong Quý 3-2016 đạt mức 3.766 tỷ đồng (173 triệu USD), giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu từ hoạt động bán hàng đạt 10.979 tỷ đồng (498 triệu USD).

9 thang: SCG VN dat doanh thu 10.979 ty dong - Anh 1

Cũng trong báo cáo kết quả kinh doanh trước kiểm toán của tập đoàn mẹ, trong Quý 3-2016 doanh thu từ hoạt động bán hàng giảm 5%, đạt 3,01 tỷ USD (tương đương 65.598 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt 404 triệu USD (8.806 tỷ đồng), tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong 9 tháng năm 2016, Doanh thu từ Bán hàng đạt 9,18 tỷ USD (202.393 tỷ đồng), giảm 3% so với năm trước, do nhu cầu xi măng nội địa và giá dầu giảm. Doanh thu từ xuất khẩu - chiếm 27% trong Doanh thu hợp nhất từ hoạt động bán hàng của SCG giảm 11% so với cùng kỳ năm trước xuống 2,46 tỷ USD (54.263 tỷ đồng).

Lợi nhuận của toàn tập đoàn SCG đạt 1,23 tỷ USD (27.253 tỷ đồng), tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái cũng chủ yếu nhờ vào hoạt động hiệu quả ngành công nghiệp hóa dầu.

Th.Dung