9 tháng, SHB đạt 336,47 tỷ đồng lợi nhuận

Gốc
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 với 336,47 tỷ đồng lợi nhuận.

Theo thông báo chiều 16/10, tất cả các chỉ tiêu tài chính của SHB đều đạt kế hoạch cả năm 2009; trong đó tổng tài sản đạt 21.155 tỷ đồng, tăng 47,10% so với năm 2008 và đạt 103,18% so với kế hoạch cả năm 2009; huy động thị trường I là 12.429 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 8.576 tỷ đồng. Về lợi nhuận, sau 9 tháng, sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, SHB thu về 336,47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (bằng 100,14% kế hoạch năm 2009). Mới đây Hội đồng Quản trị SHB đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009, trong đó lợi nhuận trước thuế đặt mức 405 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 12%/năm trong năm 2009. Hiện SHB đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến về việc tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng ngay trong quý 4/2009. Trước đó, ngân hàng này đã hoàn tất các thủ tục phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, hiện đang chuẩn bị trình Ủy ban Chứng khoán thông qua. Dự kiến đến cuối tháng 10/2009, SHB sẽ chốt danh sách cổ đông và đến đầu tháng 11/2009 sẽ thực hiện.

Tin nóng

Tin mới