Lũy kế 9 tháng, SSI đạt tổng doanh thu 1.710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

9 thang, SSI bao lai 949 ty dong - Anh 1

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI ) vừa công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý III/2016 với doanh thu hoạt động 688 tỷ đồng, tăng tới 84,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đạt hơn 124 tỷ đồng, tăng 50,9%, doanh thu nghiệp vụ tư vấn đạt gần 23 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Kết thúc quý III, SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 359,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, SSI đạt tổng doanh thu 1.710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, hiện SSI đã hoàn thành 120% kế hoạch doanh thu và hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của SSI đạt 13.915 tỷ đồng, tăng 14,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi các kỳ hạn hiện xấp xỉ 6.400 tỷ đồng, tương đương 46% tổng tài sản.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 6.476 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 0,87 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 1.976 tỷ đồng.

Trần Thúy