9 tháng, SSJ đạt 1.78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Gốc
(Vietstock) – Ngày 16/10, CTCP Chứng khoán Standard (SSJ) công bố BCTC 9 tháng đầu năm 2009 với doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh đạt 6.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt. 1.78 tỷ đồng.

SSJ có vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Trong quý 2/2009, trước diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán, lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ hơn 96 triệu đồng. Được biết, SSJ là đơn vị tư vấn thành công cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp.) niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TPHCM (HOSE). CTCK Standard: Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009

Tin nóng

Tin mới