9 tháng, STC đạt hơn 6,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Gốc
(ĐTCK-online) HĐQT CTCP Sách và thiết bị trường học TP. HCM (STC) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2009.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2009, Công ty đạt doanh thu 133,332 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,519 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,858 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng thông qua việc lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản thành lập các công ty con để phát triển sản xuất kinh doanh và làm trường học. Được biết, theo kế hoạch năm 2009, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 225 tỷ đồng, lợi nhuận 13 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Tin nóng

Tin mới