9 tháng, TMC và VGP lãi lần lượt 19.15 và 20.35 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - CTCP TM - XNK Thủ Đức (HNX: TMC) và CTCP Cảng và Rau Quả (HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 19.15 tỷ đồng và 20.35 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của TMC, quý 3/2009 công ty đạt doanh thu 297.7 tỷ đồng, bằng 103.4% so với quý, lợi nhuận gộp đạt 19.77 tỷ đồng, tăng 19%; và lợi nhuận sau thuế đạt 7.55 tỷ đồng, tăng 10.5%. Lũy kế 9 tháng TMC đạt doanh thu 836.79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19.15 tỷ đồng. Đối với VGP, doanh thu quý 3 của công ty đạt 84.41 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 236% so với quý 2; lợi nhuận gộp tăng 6%, đạt 8.8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.35 tỷ đồng, chỉ bằng 75.68% quý 2. Lũy kế 9 tháng VGP đạt doanh thu 125.15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20.35 tỷ đồng. * TMC: Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009 * VGP: Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009

Tin nóng

Tin mới