(ĐTCK-online) CTCP Xây dựng số 7 (VC7) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2009.

Theo đó, quý III/2009, Công ty đạt doanh thu thuần 60,015 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,997 tỷ đồng, bằng 79% so vời cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VC7 đạt doanh thu thuần 214,535 tỷ đồng, tăng 54,91% so với cùng kỳ năm trước và bằng 80,96% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,587 tỷ đồng, tăng 47,6% so vời cùng kỳ và hoàn thành 84,67% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,702 tỷ đồng. Cũng theo thông báo, ông Nguyễn Xuân Thu, Phó giám đốc Công ty đăng ký bán 2.600 cổ phiếu trong tổng số 2.650 cổ phiếu VC7 đang nắm giữ từ ngày 23/10 đến ngày 23/11.