Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

90% doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ, chính sách đối với người lao động

Năm 2022, BTV Ðảng ủy Khối chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo nên có 98,25% đảng viên và 85% người lao động trong Khối tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng. BTV Ðảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Ðảng, đảng viên mới, bồi dưỡng cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, kiến thức quốc phòng và an ninh; chỉ đạo kết nạp 134 đảng viên (đạt 101,52% kế hoạch); chỉ đạo 161 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đúng quy định. BTV Ðảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp triển khai các biện pháp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước. Qua đó, có 90% doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và chính sách an sinh xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, BTV Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, một vài ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối và BTV Ðảng ủy Khối chưa bao quát công tác xây dựng Ðảng; một vài tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết chậm so với kế hoạch. Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng còn hạn chế; công tác kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp đạt kết quả chưa cao; công tác quản lý đảng viên của một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng hoạt động của một số tổ chức đảng và tổ chức chính trị trong doanh nghiệp chưa cao.

BTV Ðảng ủy Khối đã thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, quyết tâm tạo sự chuyển biến toàn diện các mặt công tác trong năm 2023.

ANH DŨNG