Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

90 năm vẻ vang của ngành Tuyên giáo

90 năm qua, công tác Tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020), ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn".

Các ý kiến tại hội thảo đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác Tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Sự đóng góp của công tác Tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như: tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh việc đánh giá về sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành Tuyên giáo qua 90 năm xây dựng và phát triển, các ý kiến tại Hội thảo cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương khẳng định, công tác tư tưởng lý luận là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ; khẳng định và nêu cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Khi tổng kết 20 năm, 30 năm Đổi mới, cùng với việc khẳng định đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, Đảng chỉ rõ những thành tựu của công tác lý luận là: “Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới đã hình thành trên những nét cơ bản”.

Bàn về thực tiễn công tác quản lý báo chí hiện nay, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết trong những năm gần đây, số lượng cơ quan báo chí tăng rất nhanh do đơn vị nào cũng muốn có cơ quan báo chí riêng.

Luật pháp quy định rất rõ cơ quan, đơn vị muốn thành lập cơ quan báo chí phải phải đảm bảo các điều kiện như tài chính, trụ sở.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, ở các tổ chức, nhất là các hội quần chúng, khi thành lập các cơ quan báo chí, các điều kiện vật chất gần như không đảm bảo được, dẫn đến việc các cơ quan báo chí này đi vào hoạt động phải tự chủ.

Điều này dẫn đến việc các cơ quan báo chí chỉ còn cách tiết kiệm nguồn chi bằng việc sử dụng đội ngũ cộng tác viên chứ không tuyển phóng viên chính thức.

“Qua kiểm tra thực tế, có một số cơ quan báo chí chỉ trả lương cho 3-4 lãnh đạo còn chủ yếu là sử dụng cộng tác viên, dẫn đến việc phóng viên chỉ đi tìm những chủ đề có thể thu lợi, “câu view”, thu hút người đọc.

Cộng tác viên ngồi nhà “xào xáo” tin bài, phóng viên không có nguồn kinh phí đi thực tế...”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nêu một số thực tế về báo chí hiện nay.

Qua thực tế triển khai công việc quản lý báo chí, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhận xét: “Cơ quan chủ quản nào sâu sát với báo chí, khi bàn về việc triển khai quy hoạch rất nhanh, rất kịp thời, hiểu được vấn đề. Có những cơ quan chủ quản, khi được mời lên xử lý vi phạm của cơ quan báo chí mới biết cơ quan báo chí của mình sai chỗ nào.”

Để xảy ra việc này, theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, công tác thực hiện, giám sát thực hiện về Luật Báo chí còn lỏng lẻo.

Về chính sách kinh tế đối với báo chí, theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, lâu nay, trong tư duy của cơ quan quản lý và chỉ đạo báo chí chỉ tập trung quản lý nội dung báo chí.

Trong tình hình phát triển hiện nay, nhất là trong cơ chế thị trường, chính sách để cho báo chí tồn tại, hay nói cách khác là chính sách kinh tế dành cho báo chí chưa được quan tâm, chưa có chính sách cụ thể, đặc thù đối với cơ quan báo chí.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan báo chí và từ thực tế quản lý, Bộ Thông tin Truyền thông đang xây dựng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan báo chí.

“Một mặt, chúng ta nói rằng báo chí là công cụ tư tưởng của Đảng, là cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; mặt khác, trong thực tế các chính sách về thuế thì chúng ta ứng xử với cơ quan báo chí như doanh nghiệp. Do đó, cần xác định báo chí là một sản phẩm, dịch vụ đặc thù có liên quan đến công tác tư tưởng, văn hóa; phải có những chính sách ứng xử phù hợp với báo chí”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Cũng theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, trước đây, một số cơ quan báo chí hoạt động theo hướng cấp phát kinh phí.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu theo hướng đặt hàng các sản phẩm thông tin cho các đơn vị; tuy nhiên, việc đặt hàng cho báo chí có những đặc thù riêng liên quan định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá.

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định, báo chí là một công cụ tư tưởng của Đảng, một sản phẩm, dịch vụ mang tính chất đặc thù liên quan đến tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, do đó cần có những chính sách kinh tế phù hợp với báo chí.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/90-nam-ve-vang-cua-nganh-tuyen-giao-3413578/