Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM vừa phát động phong trào “Vì người thợ” từ nay đến cuối năm 2009, với trọng tâm mang tên “90 ngày thi đua hoàn thành trước thời gian và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009”.

Nội dung, vận động CNVC-LĐ TP hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và công tác, hoàn thành trước thời gian và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội của TP năm 2009. K.MAI