90% nhà tiêu hợp vệ sinh, bao nhiêu % học sinh nhịn tiểu?

Gốc
- Cả nước có 90,1% trong số 36.000 trường học trên cả nước có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhà tiểu hợp vệ sinh đạt 89,1%. Số liệu thống kê được Bộ GD-ĐT công bố tại hội nghị tổng kết 5 năm thực thi chỉ thị của Thủ tướng về y tế trường học.

- Cả nước có 90,1% trong số 36.000 trường học trên cả nước có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhà tiểu hợp vệ sinh đạt 89,1%. Số liệu thống kê được Bộ GD-ĐT công bố tại hội nghị tổng kết 5 năm thực thi chỉ thị của Thủ tướng về y tế trường học.

Không ít học trò ở các tỉnh miền núi phía bắc vẫn phải học trong những phòng học sơ sài, dột nát đến khó tin.

Thay vì tập hợp lại con số "chín chục phần trăm", ngành giáo dục cần có đánh giá tổng quát, phủ rộng các vùng miền để đưa con số thuyết phục. Từ đó có cách giải phù hợp. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cũng đã nói ngay rằng, sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng học tập, sáng tạo, sự phát triển cũng như tương lai cuộc sống của học sinh, sinh viên.

Nguyễn Hiền

Tin nóng

Tin mới