Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

90% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, vừa được được khẳng dịnh tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ khóa 62 vừa diễn ra về chủ đề “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em”.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/126462