Theo một báo cáo của Liên đoàn thu âm quốc tế (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry), doanh thu thị trường nhạc số đạt 3,7 tỉ USD trong năm 2008. Tuy nhiên, điều đáng buồn là con số này chỉ chiếm 5% trong tổng giá trị thực của thị trường này.