Bên kia tấm liếp, chúng tôi nghe rõ tiếng sột soạt mở cúc áo, rồi tiếng lách cách của thắt lưng. Tiếp theo là những âm thanh như: "Đừng anh", "bên cạnh có người đấy... "