Sau cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế giới 2016 kết thúc tại Mỹ, Á hậu Quỳnh Mai có dịp về thăm quê hương và ghi lại những hình ảnh đẹp tại Hà Nội làm kỷ niệm.

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 1

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 2

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 3

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 4

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 5

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 6

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 7

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 8

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 9

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 10

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 11

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 12

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 13

A hau Quynh Mai diu dang trong ta ao dai dao pho Ha Noi - Anh 14