Giadinh.net - Trước khi có quyết định cuối cùng của Bộ VH,TT&DL về người đẹp nào sẽ dự thi hoa ...