Hanoinet - "Vân biết là mọi người đang dự đoán Vân có nhiều khả năng hơn cả nhưng Vân hiểu đó là sự ưu ái của mọi người dành cho mình thôi. Còn việc quyết định có đi hay không thì bản thân Vân sẽ phải cân nhắc nhiều vấn đề khác nữa, trong đó có gia đình", Á hậu Thụy Vân chia sẻ.