Khúc tráng ca bất tử trên đường Trường Sơn

Khúc tráng ca bất tử trên đường Trường Sơn

Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Trạm Thông tin A69

Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Trạm Thông tin A69

Hang Lèn Hà (Quảng Bình) - Nơi vang vọng khúc tráng ca người lính thông tin

Hang Lèn Hà (Quảng Bình) - Nơi vang vọng khúc tráng ca người lính thông tin

Phát huy giá trị lịch sử của Di tích Quốc gia Hang Lèn Hà

Phát huy giá trị lịch sử của Di tích Quốc gia Hang Lèn Hà

Tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69

Kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69

Kỷ niệm 50 năm ngày 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin A69 hy sinh tại hang Lèn Hà

Kỷ niệm 50 năm ngày 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin A69 hy sinh tại hang Lèn Hà

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Đã 50 năm ngày những chiến sĩ thông tin A69 ngã xuống tại hang Lèn Hà

Đã 50 năm ngày những chiến sĩ thông tin A69 ngã xuống tại hang Lèn Hà

Quảng Bình: Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các liệt sĩ Trạm thông tin A69

Quảng Bình: Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các liệt sĩ Trạm thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm Thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm Thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69

Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm thông tin A69

Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm thông tin A69
Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm thông tin A69
Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm thông tin A69

Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm thông tin A69

50 năm sự kiện 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 hy sinh tại Lèn Hà

50 năm sự kiện 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 hy sinh tại Lèn Hà