Ngày 19/03/2016, CTCP Nhựa & Môi trường Xanh An Phát (HNX: AAA) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 khá táo bạo với lãi ròng 100 tỷ đồng, gấp 2.5% và cổ tức tối đa 15%, gấp đôi năm 2015.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thường niên của AAA sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19/03/2016 tại trụ sở Công ty tại tỉnh Hải Dương. Ngày chốt danh sách tham dự là 01/02/2016.

Tại Đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch sản lượng sản xuất 53,000 tấn/năm; tổng doanh thu 2,100 tỷ đồng và lãi ròng hợp nhất 100 tỷ đồng; dự kiến cổ tức năm 2016 sẽ là 10-15% bằng tiền mặt. Kế hoạch kinh doanh này khá là táo bạo khi năm 2015 Công ty ghi nhận doanh thu thuần 1,614 tỷ đồng, lãi ròng 40 tỷ đồng và cổ tức tiền mặt chỉ 7% (dự kiến thực hiện vào tháng 4/2016).

AAA: Ke hoach lai rong 100 ty va chia co tuc toi da 15% trong nam 2016 - Anh 1

Ngoài ra, trong năm 2016 Công ty còn đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng Nhà máy sản xuất số 6 và triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất số 7.

Cuối cùng, HĐQT cũng trình cổ đông phương án chào bán 2.4 triệu cp cho người lao động. Cụ thể 400,000 cp thưởng cho người lao động và 2,000,000 cp phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động với giá 13,000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng./.

Tài liệu đính kèm:

To trinh cua HDQT_2016.docx