ABAC III 2022: Cơ hội để Việt Nam khẳng định thành tựu chống dịch và quảng bá môi trường đầu tư

ABAC III 2022: Cơ hội để Việt Nam khẳng định thành tựu chống dịch và quảng bá môi trường đầu tư

Nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Việt Nam

Nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Việt Nam

Chủ tịch Tập đoàn NEC, UPS, Acer, cùng gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp đến Quảng Ninh họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Chủ tịch Tập đoàn NEC, UPS, Acer, cùng gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp đến Quảng Ninh họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC sắp họp tại Hạ Long

Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC sắp họp tại Hạ Long

Sắp diễn ra kỳ họp lần thứ III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III)

Sắp diễn ra kỳ họp lần thứ III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III)

Kỳ họp lần III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC: Cơ hội khẳng định, quảng bá thành tựu của Việt Nam

Kỳ họp lần III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC: Cơ hội khẳng định, quảng bá thành tựu của Việt Nam

Họp báo kỳ họp thứ III Hội đồng tư vấn Kinh doanh APEC năm 2022

Họp báo kỳ họp thứ III Hội đồng tư vấn Kinh doanh APEC năm 2022

Trên 130 đại biểu đăng ký dự họp trực tiếp ABAC III

Trên 130 đại biểu đăng ký dự họp trực tiếp ABAC III

Quảng bá Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế

Quảng bá Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế

200 doanh nghiệp của 21 nền kinh tế APEC sẽ đến dự ABAC 2022 tại Hạ Long

200 doanh nghiệp của 21 nền kinh tế APEC sẽ đến dự ABAC 2022 tại Hạ Long

Sắp diễn ra Kỳ họp ABAC III với chủ đề 'Nắm bắt. Tham gia. Kiến tạo'

Sắp diễn ra Kỳ họp ABAC III với chủ đề 'Nắm bắt. Tham gia. Kiến tạo'

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới sẽ tham dự kỳ họp lần thứ III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới sẽ tham dự kỳ họp lần thứ III Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC

Họp báo giới thiệu Kỳ họp III Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC

Họp báo giới thiệu Kỳ họp III Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC

Thay thế Trung Quốc, Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ họp ABAC III

Thay thế Trung Quốc, Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ họp ABAC III

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC: Nắm bắt cơ hội, kiến tạo hợp tác khi thế giới kết nối trở lại

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC: Nắm bắt cơ hội, kiến tạo hợp tác khi thế giới kết nối trở lại