ABIC bảo hiểm tài sản cho Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa ký 3 hợp đồng bảo hiểm tài sàn với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=e886726911f0a5&page=category