(Vietstock) – CTCP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) lướt sóng 2.7 triệu cp CTCP Đông hải Bến Tre (HOSE: DHC) với tư cách cổ đông lớn.

Cụ thể, ABT đăng ký bán 1 triệu cp và mua 1.7 triệu cp DHC từ ngày 22/11 đến 17/01. Dự kiến sau giao dịch, ABT tăng nắm giữ lên 3,687,718 đơn vị, chiếm 24.58%.

Vào ngày 23/09 vừa qua, ABT chỉ bán được 2,000 cp DHC trong số 1 triệu đơn vị đăng ký bán.