Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008, theo đó ACB đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.